tạ thị thu trang

Mẹ ơi, mẹ ở đâu?

Mẹ ơi, mẹ ở đâu?

7
Khi cầm chiếc micro đứng trước máy quay để nói về trường hợp một bà mẹ bị nhầm con 29 năm trước, giọng tôi đã lạc đi và nước mắt thi nhau rớt xuống.