Tạ Đình Đề

Khu trưởng Hoàng Sâm (trái) và Chính ủy Văn Tiến Dũng /// TƯ LIỆU K.M.S

Hoàng Sâm chinh phục xạ thủ Tạ Đình Đề

17
Ở Chiến khu 2 và Liên khu 3 nhiều người biết đến tên tuổi một xạ thủ bắn súng hai tay như một, có thể bắn tắt điếu thuốc lá trên vành môi người đứng cách xa hàng chục mét.