T.Ư Đảng thảo luận về chính sách đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngày 5.5, ngày làm việc thứ 2 Hội nghị T.Ư 5, T.Ư Đảng thảo luận tại hội trường về tổng kết Nghị quyết 19 về đất đai và Nghị quyết 21 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 5.5 - ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị T.Ư 5, T.Ư Đảng dành buổi sáng để thảo luận tại hội trường về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (Nghị quyết 19).

T.Ư Đảng thảo luận về chính sách đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn - ảnh 1

Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên thảo luận.

Trước đó, sau phiên khai mạc sáng 4.5, T.Ư Đảng đã dành 1 ngày để thảo luận tại tổ về nội dung nói trên.

Trong buổi chiều 5.5, T.Ư thảo luận tại tổ về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 21).

Trong phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thời gian qua nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em, đồng chí cũng vì đất...

"Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới hơn 70% số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai", Tổng bí thư nói.

Từ đó, Tổng bí thư đề nghị T.Ư phân tích một cách toàn diện, khách quan kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp nêu trong Nghị quyết 19 và pháp luật về đất đai; chỉ rõ nội dung của nghị quyết đã được thể chế hoá như thế nào? Những điểm gì thể chế hoá đúng, điểm gì chưa đúng? Những quan điểm, yêu cầu quan trọng nào của Nghị quyết chưa được thể chế hoá hoặc chưa được thực hiện một cách nghiêm túc? Tình hình thực hiện trong thực tế như thế nào? Những chủ trương, chính sách gì cần bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh?...

T.Ư Đảng thảo luận về chính sách đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn - ảnh 2

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị sáng 4.5

nhật Bắc

"Tập trung làm rõ: Vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội? Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng? Vì sao số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp? Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro?...", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Tổng bí thư đề nghị T.Ư đề xuất các chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai; chú ý các vấn đề hiện đang vướng mắc hoặc gây bức xúc trong xã hội và những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

"Chẳng hạn như vấn đề nhận thức như thế nào cho thật đầy đủ, đúng đắn về sở hữu toàn dân về đất đai do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu; quyền hạn, trách nhiệm của nhà nước với vị trí, vai trò là đại diện chủ sở hữu, thực hiện chức năng, nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai và khi là chủ thể sử dụng đất", Tổng bí thư nêu.

Tổng bí thư cũng đề nghị làm rõ chủ trương, chính sách về đất đai, nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất; về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; về tài chính đất đai, xác định giá đất và phát triển thị trường bất động sản; về chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và đất cho tôn giáo, tín ngưỡng; việc quản lý nhà nước về đất đai... cần tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện như thế nào cho đúng, cho sát hợp với thực tế và đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới?...

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đề nghị T.Ư phân tích toàn diện, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết 19 và pháp luật về đất đai. Trong đó, cần tập trung làm rõ vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội? Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng? Vì sao số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp? Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro?...

Tổng bí thư cũng đề nghị T.Ư đề xuất chủ trương, chính sách về đất đai, nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất; về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; về tài chính đất đai, xác định giá đất và phát triển thị trường bất động sản; về chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và đất cho tôn giáo, tín ngưỡng; việc quản lý nhà nước về đất đai... cần tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện như thế nào cho đúng, cho sát hợp với thực tế và đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU