suy thoái

Làm đúng quy định pháp luật về số liệu thống kê

Làm đúng quy định pháp luật về số liệu thống kê

1
Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không 'tô hồng' số liệu thống kê  nhưng không được 'bôi đen', không bỏ sót và làm đúng quy định pháp luật.

Tin đọc nhiều