suy thoái

Làm đúng quy định pháp luật về số liệu thống kê

Làm đúng quy định pháp luật về số liệu thống kê

1
Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không 'tô hồng' số liệu thống kê  nhưng không được 'bôi đen', không bỏ sót và làm đúng quy định pháp luật.