suối tiên

Biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ sử dụng nước biển được vận chuyển từ vịnh Nha Trang vào /// Ảnh: D.M

Người Sài Gòn có thể tắm nước biển vịnh Nha Trang

4
Từ nay, người Sài Gòn có thể tắm nước biển vịnh Nha Trang tại biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ của khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Nước biển tự nhiên từ vịnh Nha Trang được vận chuyển vào và trải qua quy trình xử lý nghiêm ngặt.