Sun Casa Central

Sun Casa: Thành công nối tiếp thành công

Sun Casa: Thành công nối tiếp thành công

0
Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, VSIP đã khẳng định tên tuổi hàng đầu với 9 dự án và khu liên hợp đô thị - công nghiệp - dịch vụ trên cả nước.