súc họng

Sát khuẩn hầu họng là một biện pháp phòng bệnh Covid-19 /// ShutterStock

Súc họng đúng cách để phòng ngừa Covid-19

14
Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa Covid-19 đã được Bộ Y tế khuyến cáo, bác sĩ chuyên khoa vừa đưa ra thêm một “chốt chặn” sau cùng để phòng bệnh. Đó là việc súc họng với dung dịch sát khuẩn.