spotify

Spotify Mixes gợi ý danh sách phát nhạc cho người dùng dựa trên sở thích, gu âm nhạc của chính họ /// ẢNH: SPOTIFY

Spotify ra mắt danh sách nhạc cá nhân hóa

0
Ứng dụng Spotify vừa ra mắt bộ sưu tập các danh sách phát nhạc được cá nhân hóa mang tên Spotify Mixes, xây dựng dựa trên sở thích nghe độc đáo của chính người dùng.