spotify

Spotify tăng sức mạnh tìm kiếm bài hát

Spotify tăng sức mạnh tìm kiếm bài hát

0
Cuộc chiến tính năng giữa Spotify và Apple Music tiếp tục khi Spotify bổ sung khả năng tìm kiếm lời bài hát, điều mà người dùng Apple Music đã nhận được trong một vài năm qua.

Tin đọc nhiều