spacex

Nỗ lực không biết mệt mỏi của SpaceX được giới đầu tư đánh giá cao  /// Ảnh: Reuters

SpaceX gọi vốn thành công 850 triệu USD

0
Sự đổi mới và quyết tâm xây dựng một chương trình vũ trụ mạnh mẽ của SpaceX đã giúp họ có thể gây quỹ đều đặn trong những năm qua, mới nhất là nguồn tài trợ trị giá 850 triệu USD.