song mai

Tin nhắn cảm ơn của người dân đến đội SOS - Trung tâm an sinh TP.HCM /// SONG MAI

Hotline an sinh trong đại dịch - Kỳ 1: Muôn trùng chuyện hỗ trợ

1
Chứng kiến buổi “trực tổng đài” ở Trung tâm an sinh TP.HCM mới biết thật sự cực công, nhưng các cán bộ tại đây vẫn làm việc hết năng suất bởi “dịch giã kéo dài, người dân bí bách, cần hỗ trợ, nên mới tìm đến mình”.