Số thẻ ATM ‘chết’ gần một nửa

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số lượng thẻ ATM tính đến cuối năm 2019 giảm 88 triệu thẻ so với con số công bố cuối tháng 9 là  99 triệu thẻ trong tổng số 171 triệu thẻ.

Số lượng thẻ chết, đóng băng chiếm gần một nửa số phát hành /// Ảnh: Ngọc Thắng
Số lượng thẻ chết, đóng băng chiếm gần một nửa số phát hành
Ảnh: Ngọc Thắng

Theo lý giải từ Ngân hàng nhà nước (NHNN), để phản ánh thực trạng hoạt động thẻ, kể từ quý 4/2019, NHNN thực hiện công bố tổng số lượng thẻ đang lưu hành thay cho chỉ tiêu tổng số lượng thẻ đã phát hành lũy kế, phản ánh sự gia tăng số lượng thẻ mới phát hành qua từng kỳ số liệu. Tổng số lượng thẻ đang lưu hành là tổng số lượng tất cả các thẻ do tổ chức phát hành thẻ đã phát hành và đang lưu hành tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo, không bao gồm các thẻ do tổ chức phát hành thẻ phát hành nhưng chưa được kích hoạt, thẻ đã hết hạn sử dụng, các thẻ đã bị đóng, hủy theo yêu cầu của chủ thẻ hoặc do tổ chức phát hành thẻ đóng, hủy thẻ.

Dù vậy nhưng số lượng giao dịch thanh toán nội địa bằng thẻ ngân hàng tính đến cuối năm 2019 tăng hơn 8,6 triệu món so với cuối quý 3, lên hơn 96,9 triệu món; giá trị giao dịch cũng tăng lên 11.300 tỉ đồng, lên 222.071 tỉ đồng. Số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán nội địa được thực hiện bằng thẻ do ngân hàng phát hành không bao gồm các giao dịch thanh toán quốc tế, giao dịch của các thẻ do các ngân hàng ở nước ngoài phát hành; các khoản gửi, rút tiền hoặc chuyển tiền mà người gửi và người nhận là một; và các khoản thanh toán giữa các tổ chức tín dụng và khách hàng như các khoản cho vay, trả nợ gốc, lãi tiền vay, hoặc phí...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU