sổ hồng

Cấp giấy chứng nhận thời gian tới sẽ được rút ngắn  /// ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ủng hộ các quy trình đột phá, có lợi cho dân

2
Việc người dân TP.HCM sắp tới sẽ được đóng dấu cấp sổ hồng trong vòng 24 giờ được rất nhiều bạn đọc vui mừng ủng hộ, và cho rằng 'việc gì có lợi cho dân thì nên làm ngay'.
Việc cấp sổ hồng cho người dân sẽ nhanh hơn nhờ ủy quyền cho các chi nhánh ký /// Ảnh: Đình Sơn

Ký cấp sổ hồng cho người dân trong vòng 24 giờ

12
Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đóng dấu, cập nhật và chuyển hồ sơ trả về chi nhánh để trả cấp sổ hồng cho người dân.