sở gd-đt tp.hcm

Thí sinh tham gia kỳ thi Olympic TP.HCM tháng 4 mở rộng
 /// Ngọc Tuấn

‘Hãy thôi ra đề thi kiểu trình bày, ghi lại sự kiện'

0
'Nếu muốn đổi mới thì giáo viên phải ra đề thi để học sinh vận dụng kiến thức, giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Đừng bao giờ ra đề thi kiểu hãy trình bày, hãy ghi lại sự kiện… theo các bài đã học'.
 /// Ảnh minh họa: Đ.N.T

Học sinh giỏi tăng đột biến ?

5
Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố tại TP.HCM năm 2021 chỉ tổ chức cho các lớp cuối cấp (lớp 9 và 12). Nhìn vào bảng thành tích có thể thấy tăng đột biến so với các năm trước.