sinh viên

18 năm qua, bzw Dung là đôi tay, đôi chân cho con bất kể ngày đêm. /// THÚY HẰNG

Mẹ Dung 18 năm là đôi chân cho con

1
'Mẹ ơi, con mỏi chân, mẹ nhấc lên giúp con với', Thoại Anh khẽ nói. Bà Dung cúi sát bên con, hỏi thế này đã được chưa. 18 năm qua, người mẹ là đôi tay, đôi chân cho con bất kể ngày đêm.