siêu thứ ba

Thứ ba ngày 10.3.2020 được xem là ngày Siêu thứ ba lần 2 của bầu cử sơ bộ tại Mỹ /// Reuters

Bầu cử Mỹ với 'Siêu thứ ba' lần 2

0
Ngày 10.3, 6 tiểu bang của Mỹ tiến hành bầu cử sơ bộ và đây được xem là ngày “Siêu thứ ba” lần 2 của quá trình bầu cử sơ bộ ở Mỹ.

Tin đọc nhiều