sieu du an loc hoa dau

Đà Nẵng nới lỏng thêm nhiều hoạt động từ ngày 16.9
 /// HOÀNG SƠN

Nhiều địa phương dần mở cửa

0
Nhiều tỉnh đã lên kế hoạch, phương án dần mở cửa lại các hoạt động dựa trên một số tiêu chí đạt được.