sĩ số tăng

Đến năm 2020, bậc tiểu học vẫn còn thiếu hơn 2.000 phòng học /// B.THANH

Đến năm 2020, TP.HCM còn thiếu gần 3.000 phòng học

1
Ngày 24.12, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có báo cáo về tình hình xây dựng trường lớp năm 2018 - 2019 và nhu cầu đầu tư trường lớp đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2020, thành phố vẫn còn thiếu hơn 2.900 phòng học.