SGK lớp 1

Đã vào học được hơn 2 tuần nhưng nhiều học sinh lớp 1 ở Trường tiểu học Kim Đồng (TP.HCM) vẫn chưa mua được đủ sách giáo khoa /// Ảnh: Nguyễn Loan

Ở TP.HCM phải mua SGK lớp 1 tận Hà Nội vì... thiếu sách

5
Trường chọn mỗi môn một bộ SGK lớp 1 khác nhau, lại không bán lẻ, đi khắp các nhà sách trong thành phố không có nên phụ huynh một trường tiểu học ở TP.HCM phải nhờ người quen ở Hà Nội tìm mua sách.
Giáo viên tiểu học ở Hà Nội nghiên cứu chọn SGK lớp 1 /// Đ.T.Đ

Phụ huynh lớp 1 có thực sự được chọn sách giáo khoa?

4
Theo quy định trong hội đồng chọn sách giáo khoa phải có phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, điều này không thực hiện được vì thời điểm chọn sách, không trường nào biết phụ huynh lớp 1 năm học tới là ai để mời vào hội đồng.