Sẽ điều chuyển chủ đầu tư dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký chỉ thị quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó đề cao xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm, không hoàn thành giải ngân.

Hết tháng 1.2023 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn giao năm 2022

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao năm 2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ra chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh việc chuẩn bị thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình.

Sẽ điều chuyển chủ đầu tư dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo từng tháng

Lê quân

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu việc thực hiện đấu thầu qua mạng phải theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Đồng thời, đến hết 31.1.2023 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2022 được giao. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 với Bộ Xây dựng theo từng tháng.

Với các dự án hoàn thành trong năm 2022, cần tập trung thi công, hoàn tất nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

Với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022, phải tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán ngay cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện.

Các dự án khởi công mới năm 2022 phải hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật; hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng theo đúng quy định chậm nhất trong tháng 5, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công để sớm khởi công công trình.

Với các dự án được bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2023, khẩn trương tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt trước ngày 31.10.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu đến 30.9, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao, nếu không có lý do bất khả kháng, Bộ Xây dựng kiên quyết cắt giảm số vốn không giải ngân hết để điều chuyển, bổ sung thanh toán cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành. Đồng thời, sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

Sẽ điều chuyển chủ đầu tư dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công - ảnh 2

Gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

lê quân

Các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư;... gắn tiến độ thực hiện, giải ngân và hiệu quả dự án với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Đối với các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư. Đồng thời, xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư dự án, kiên quyết không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm chủ đầu tư các dự án khác.

Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, các chủ đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (trước tình hình giải ngân cả tháng và kết quả giải ngân tháng trước) về Bộ Xây dựng. Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU