sawaco

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu tiếp tục giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch /// ẢNH: ĐÌNH PHÚ

TP.HCM yêu cầu giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch

0
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2020 - 2025), ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu tiếp tục giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch.
Chống ngập bằng phí?

Chống ngập bằng phí?

1
TP.HCM đang tính chuyện xã hội hóa chống ngập, nói đơn giản là tính chuyện thu phí chống ngập tới từng hộ gia đình, từng người dân.