Sau hợp nhất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị có giám đốc

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Sau hơn 1 tháng phụ trách, ông Nguyễn Thanh Bình đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị.

Ngày 4.10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Sau hợp nhất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị có giám đốc  - ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Sĩ Đồng, Lê Đức Tiến trao quyết định cử ông Nguyễn Thanh Bình làm phụ trách ban tại thời điểm sáp nhập vào sáng 23.8

Thanh Lộc

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 23.8, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức công bố, trao quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và quyết định cử cán bộ phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là ông Nguyễn Thanh Bình.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT thuộc UBND tỉnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU