sâu biển

Phát hiện 4 loài sinh vật biển mới

Phát hiện 4 loài sinh vật biển mới

0
Theo các nhà khoa học, đây là phát hiện khó tin khi tìm được 4 loài sinh vật mới ở vùng nước sâu ngoài khơi Scotland. Đó là một loài ốc biển lớn, hai loài ngao, một loài sâu biển. Các loài này trước đây rất giỏi lẩn trốn con người. Các chuyên gia sinh vật biển xác nhận việc xác định các loài sinh vật biển mới là rất quan trọng và có ý nghĩa khoa học.

Tin đọc nhiều