sáp nhập

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm /// Ảnh: Trung Hiếu

TP.HCM sẽ sáp nhập các BQL đô thị

0
Liên quan đến bộ máy nhân sự sau khi sắp xếp, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm cho biết TP đang tính toán cụ thể theo hướng tinh gọn nhân sự, giảm biên chế.

Tin đọc nhiều