Sắp ban hành hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 theo chương trình mới

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết Bộ sắp ban hành hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Nội dung cốt lõi của hướng dẫn này là đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ của học sinh theo yêu cầu cần đạt về các phẩm chất, năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình từng môn học lớp 1 thông qua quá trình học tập từng môn học; đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của học sinh được quy định trong chương trình tổng thể - chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề tài nghiên cứu cấp quốc gia: “Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông” cũng được Bộ GD-ĐT chỉ đạo triển khai.

Theo bộ này, việc đánh giá học sinh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ kế thừa những ưu điểm đã được thực chứng của cách đánh giá học sinh theo Thông tư 30, Thông tư 22 đang áp dụng hiện nay, có bổ sung những điểm mới để đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về phẩm chất, năng lực của chương trình.

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng việc đánh giá học sinh vừa có tác dụng đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục, vừa giúp điều chỉnh quá trình dạy và học để đạt hiệu quả tốt. Với học sinh tiểu học, việc đánh giá càng cần được các giáo viên, nhà trường chú trọng hơn, để giúp hình thành phẩm chất, năng lực cho các em; việc khen hay chê phải đúng mực, phù hợp, để tạo thành động lực khuyến khích học trò tiến bộ. Đánh giá phải vì sự tiến bộ của mỗi học sinh. Để làm được điều này, giáo viên phải quan tâm, sát sao với từng học trò để biết được năng lực, phẩm chất thực tế của mỗi em và từ đó có sự hỗ trợ kịp thời giúp học sinh tiến bộ. Kết hợp giữa đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ nhằm khắc phục được hạn chế lâu nay chỉ đánh giá học sinh qua điểm số bài kiểm tra.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU