sao hỏa

Thời điểm SN15 đáp xuống bệ phóng /// REUTERS

Bước ngoặt trong công cuộc chinh phục vũ trụ

1
Hãng SpaceX đã phóng và đáp thành công nguyên mẫu tên lửa của tàu vũ trụ Starship, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực đưa phi hành gia quay lại mặt trăng và đến sao Hỏa.