sản xuất giá đỗ

Yêu cầu quản lý sản xuất giá đỗ, rau mầm

Yêu cầu quản lý sản xuất giá đỗ, rau mầm

0
Để tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng giá đỗ, rau mầm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh giá đỗ, rau mầm tại địa phương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo quy định.