Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN: Sản xuất được hầu hết vũ khí trang bị cho bộ binh và một số vũ khí mới

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và quân đội "ngày càng tinh vi, thâm hiểm, công khai, trực diện hơn", theo thượng tướng Phan Văn Giang.

Thượng tướng Phan Văn Giang tham luận tại Đại hội XIII /// Ảnh Đậu Tiến Đạt
Thượng tướng Phan Văn Giang tham luận tại Đại hội XIII
Ảnh Đậu Tiến Đạt

Sáng 27.1, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc phòng trình bày tham luận tại Đại hội XIII.

Ông Giang phát biểu về “Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Theo thượng tướng Phan Văn Giang, 5 năm qua, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nghiêm trọng hơn.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và quân đội ta ngày càng tinh vi, thâm hiểm, công khai, trực diện hơn.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tập trung củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Thực hiện được mục tiêu “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”

Theo ông Giang, nhiệm kỳ qua, quân đội giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống quân đội anh hùng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Việc đầu tiên được kể đến là đã thực hiện tốt việc nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược; xử lý kịp thời, linh hoạt, mềm dẻo, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông. Tư duy lý luận, đường lối, chính sách quốc phòng, nghệ thuật quân sự Việt Nam đã có bước phát triển mới.

Thứ hai, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp được lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc.

Thế bố trí chiến lược quốc phòng được quy hoạch, điều chỉnh phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, hệ thống phòng thủ dân sự..., từng bước được hoàn thiện, đảm bảo cho tác chiến, phòng tránh, khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, thảm họa; ưu tiên xây dựng tại các vùng căn cứ chiến lược đặc biệt quan trọng, hướng chủ yếu, địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, các đảo gần bờ.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới, cơ bản hoàn thành xây dựng đường Trường Sơn Đông. Thực hiện tốt chủ trương dân sự hóa quần đảo Trường Sa.

Đã chỉ đạo khảo sát, đánh giá, nâng cao năng lực sửa chữa, sản xuất của các cơ sở sản xuất để sẵn sàng động viên công nghiệp cho quốc phòng.

Hệ thống kho dự trữ, mạng lưới cung ứng, phân phối hàng hóa được quy hoạch, xây dựng rộng khắp, hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu dân sinh, vừa bảo đảm dự trữ, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng...

Tiềm lực, sức mạnh của các khu vực phòng thủ được nâng lên, bảo đảm tính độc lập, tự lực, tại chỗ, liên kết chặt chẽ, thực hiện được mục tiêu “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”, đáp ứng yêu cầu phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn và cả nước.

Quân đội luôn phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, gian khó, hiểm nguy, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường..., góp phần thắt chặt đoàn kết quân dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, làm đẹp thêm hình ảnh “bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thứ ba, Đảng bộ Quân đội được chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội được giữ vững.

Tổ chức lực lượng quân đội được điều chỉnh tinh, gọn, mạnh và bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật. Từ năm 2016 đến nay, toàn quân đã điều chỉnh trên 800 tổ chức; trong đó, giải thể 260 tổ chức trung gian, phục vụ từ cấp tiểu đoàn và tương đương đến cấp cục và tương đương, giảm 10% quân số cơ quan chiến dịch, chiến lược, ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, hải đảo; đầu tư thích đáng cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Làm chủ, sản xuất, sửa chữa hầu hết vũ khí trang bị cho sư đoàn bộ binh

Về hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng cũng có bước phát triển mới; đặc biệt, đã nghiên cứu, làm chủ, sản xuất, sửa chữa hầu hết vũ khí trang bị cho sư đoàn bộ binh đủ quân và một số vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, giảm nhập khẩu, tiết kiệm ngân sách.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, chủ động, mềm dẻo, linh hoạt. Ưu tiên hợp tác, giải quyết tốt mối quan hệ với các nước láng giềng, các nước có ý nghĩa chiến lược, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống…

Nhìn nhận tình hình Biển Đông, ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, các thách thức an ninh phi truyền thống và sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động còn phức tạp, Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội đã đề xuất 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ nhất là tập trung lãnh đạo quân đội, các lực lượng chức năng tăng cường cảnh giác, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xác định các giải pháp để hoá giải nguy cơ xung đột từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Hai là, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; trọng tâm là khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, tập trung lãnh đạo xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU