san ủi

Chặt phá rừng phi lao, san ủi bừa bãi để nuôi tôm

Chặt phá rừng phi lao, san ủi bừa bãi để nuôi tôm

0
Ngày 18.11, UBND tỉnh Quảng Nam giao ngành chức năng xử lý tịch thu xe ủi, xe múc đang hoạt động hoặc di chuyển vào để san ủi làm ao nuôi tôm trái phép ven biển, nhất là địa bàn các xã Tam Tiến, Tam Hải, Tam Hòa (H.Núi Thành), Bình Hải, Bình Nam (H.Thăng Bình).

Tin đọc nhiều