sản lượng điện

Cung cấp qua Lào trên 5 triệu kWh điện

Cung cấp qua Lào trên 5 triệu kWh điện

0
Ngày 4.5, Công ty Điện lực Kon Tum cho biết, sau 5 năm thực hiện cung cấp điện cho nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum), đến nay tổng sản lượng điện đã cấp đạt 5.182.594 kWh, với doanh thu 352.993 USD, riêng quý I năm 2014 đạt sản lượng 458.383 kWh.