sai phạm

Ông Đàm Hữu Viễn đã chết năm 2008, nhưng năm 2013 vẫn “đến” UBND xã Quảng Châu làm hợp đồng /// Ảnh: T.Q.N

Có dấu hiệu bao che sai phạm ?

2
Sau khi có kết luận, dư luận tại địa phương tỏ ra bất ngờ vì cho rằng, những sai phạm đó là cố tình coi thường pháp luật, cách làm việc cẩu thả và gây ra nhiều thiệt hại, hệ lụy nghiêm trọng…