sai phạm trong tuyển sinh

Bị tạm dừng tuyển sinh vẫn được cấp chỉ tiêu

Bị tạm dừng tuyển sinh vẫn được cấp chỉ tiêu

0
Năm 2011, Trường trung cấp Y Dược Mekong Cần Thơ sai phạm trong tuyển sinh như tuyển gấp 2 lần so với chỉ tiêu; tự ý tổ chức đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tại Trường ĐH An Giang.