sách bài tập

Việc sử dụng sách bài tập sử dụng một lần rất lãng phí, chưa kể gây ra nhiều hệ lụy cho học sinh  /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Lãng phí sách giáo khoa

4
Việc sách bài tập (đi kèm sách giáo khoa) được in ấn khá công phu nhưng chỉ sử dụng được một lần, vì học sinh viết trực tiếp vào, gây lãng phí không nhỏ. Tuy nhiên, các trường ở thành thị yêu cầu học sinh nào cũng phải có.
Thiệt hại đủ đường

Thiệt hại đủ đường

4
Không chỉ lãng phí, việc sử dụng sách bài tập cho HS làm trực tiếp dẫn đến nhiều hệ lụy, nhất là với HS tiểu học.
Bỏ quên lợi ích người học

Bỏ quên lợi ích người học

4
Việc thiết kế, sử dụng sách bài tập đi kèm sách giáo khoa như hiện nay là một sự lãng phí lớn trong một đất nước còn nhiều người nghèo.

Tin đọc nhiều