sạc nhanh

Oppo đang thực hiện các bước để chuẩn bị cho việc gia nhập thị trường xe điện tương lai  /// Ảnh chụp màn hình

Oppo chuẩn bị tham gia thị trường xe thông minh

0
Oppo gần đây được ghi nhận đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu OCAR, phân loại nhãn hiệu “công cụ khoa học” như là cách chuẩn bị cho kế hoạch xe thông minh của hãng trong tương lai.