Rút ngắn thời gian tiêm mũi 2

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố hướng dẫn về khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19 AstraZeneca.
Theo Bộ Y tế, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thì mũi 2 nên được tiêm trong khoảng từ 4 - 12 tuần sau mũi 1. Còn theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là từ 8 - 12 tuần /// TN
Theo Bộ Y tế, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thì mũi 2 nên được tiêm trong khoảng từ 4 - 12 tuần sau mũi 1. Còn theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là từ 8 - 12 tuần
TN

Ngày 20.9, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố hướng dẫn về khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19 AstraZeneca.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu 2 phương pháp điều trị Covid-19

Theo Bộ Y tế, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thì mũi 2 nên được tiêm trong khoảng từ 4 - 12 tuần sau mũi 1. Còn theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là từ 8 - 12 tuần. Bộ Y tế trước đó đã hướng dẫn tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca hoặc vắc xin Pfizer (nếu thiếu AstraZeneca) là từ 8 - 12 tuần sau mũi 1.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị sở y tế tỉnh, thành phố căn cứ khuyến cáo của WHO, nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế để tham mưu về thời gian tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU