rửa tay

Các bệnh viện có phòng xét nghiệm được thực hiện sàng lọc ca bệnh Covid-19 /// ẢNH TRẦN CƯỜNG

Nâng cấp độ chống dịch Covid-19 trong cơ sở y tế

2
Để bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã yêu cầu giám đốc bệnh viện cần nâng cấp các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị mình.