rua da

Biển Cửa Đại, Quảng Nam /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Giọng mẹ à ơi

0
Người Quảng thường tự nhận xét chất giọng quê mình là ăn cục nói hòn, ăn sóng nói gió, ăn to nói lớn. Ngẫm cũng có lý.

Tin đọc nhiều