Rơi Xuống Vực Sâu

Nhiều tai nạn đuối nước thương tâm

Nhiều tai nạn đuối nước thương tâm

0
Bốn ông cháu ở H.Tây Sơn (Bình Định) cùng tử vong do bị đuối nước trong lúc lùa bò ra khu vực sông Bến Đồn để tắm. Ngoài ra, bốn em học sinh ở Gia Lai cũng bị đuối nước tử vong khi rơi xuống hồ.