rau sắng

Ngọt lành rau sắng chùa Hương

Ngọt lành rau sắng chùa Hương

0
Bữa cơm tối nay có món rau sắng mẹ gửi từ quê ra. Đĩa rau xanh mướt ngọt lành làm tôi chợt nhớ đến những câu thơ của thi sĩ sành ăn Tản Đà: “Muốn ăn rau sắng chùa Hương Tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa”