rapper

Binz đi tour âm nhạc toàn quốc cùng ĐH FPT

Binz đi tour âm nhạc toàn quốc cùng ĐH FPT

0
Vốn yêu mến HSSV nên dù lịch trình bận rộn Binz vẫn chốt tham gia tour đại nhạc hội tại 5 thành phố của ĐH FPT để giao lưu với hàng chục nghìn HSSV tại mỗi chương trình.