rachel weisz

Tiếng vọng ngọt ngào từ London

Tiếng vọng ngọt ngào từ London

0
Bước vào năm thứ 59, Liên hoan phim London (LFF) của Viện Phim Anh diễn ra từ ngày 7 đến 18.10 trong không khí mà ban tổ chức đã tự hào tuyên bố trước đó “Với LFF, 2015 là năm của người phụ nữ mạnh mẽ”.