rác thải

Cổng vào Nhà máy xử lý rác Đà Lạt

Để Đà Lạt thêm xanh và sạch

0
Sau hơn 5 năm hoạt động, nhà máy xử lý chất thải rắn TP.Đà Lạt vận hành đúng công suất thiết kế, tiếp nhận và xử lý toàn bộ lượng rác thải của Đà Lạt.