Rác khổng lồ

Rác sóng thần Nhật đe dọa Mỹ

Rác sóng thần Nhật đe dọa Mỹ

0
Lượng rác khổng lồ từ trận động đất/sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản ngày càng khiến các nhà khoa học Mỹ lo ngại.