Ra sách về di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Chiều 9.11, tại Hà Nội diễn ra lễ ra mắt cuốn sách Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội trong đời sống đương đại.

Ra sách về di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội

Sách do Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa (CCH), thuộc Hội Di sản văn hóa VN thực hiện. Cuốn sách cũng là một sản phẩm của dự án xuất bản sách về di sản văn hóa phi vật thể VN, do Trung tâm thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP) tài trợ. Điểm đặc biệt, đây là lần đầu tiên ICHCAP tài trợ xuất bản cuốn sách về di sản văn hóa phi vật thể riêng của một TP.

Sách gồm 22 bài viết, hơn 100 ảnh minh họa giới thiệu về 24 di sản đại diện cho các lĩnh vực ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. Cuốn sách này là công trình nghiên cứu sâu 24 di sản đầu tiên trong danh mục các di sản cần ưu tiên bảo vệ của Hà Nội.

Ông Kwon Huh, Tổng giám đốc ICHCAP, đánh giá cuốn sách sẽ giúp nâng cao tầm nhìn của di sản văn hóa phi vật thể và xác định sự đa dạng văn hóa của VN. Ấn phẩm này còn có thể được sử dụng làm tài liệu giáo dục và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của VN. Nó cũng góp phần nâng cao nhận thức về di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội. Giá trị lớn hơn nữa là sách còn làm cơ sở để hoạch định chính sách bảo vệ di sản.

Sách được in 400 cuốn (200 bản tiếng Việt và 200 bản tiếng Anh). Sách sẽ được gửi đến cộng đồng chủ thể văn hóa, các thư viện, trung tâm nghiên cứu và trường học. Độc giả có thể tiếp cận miễn phí nguyên bản tiếng Anh và tiếng Việt trên trang mạng tại http://www2.ichcap.org/publications/ và Hội Di sản văn hóa VN (thegioidisan.vn).

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU