Ra mắt Những người châu Âu ở nước An Nam

0 Thanh Niên

Đây là tác phẩm của Giáo sư Charles B.Maybon, một nhà VN học người Pháp, tác giả của những tiểu luận và công trình nghiên cứu: Thương điếm Anh ở Đàng Ngoài thế kỷ 17, Các thương nhân người Âu ở Đàng Trong và Đàng Ngoài, Về vấn đề sông Đàng Ngoài, Lịch sử cận đại xứ An Nam...

 /// Ảnh: Quỳnh Trân
Ảnh: Quỳnh Trân

Đây là tác phẩm của Giáo sư Charles B.Maybon, một nhà VN học người Pháp, tác giả của những tiểu luận và công trình nghiên cứu: Thương điếm Anh ở Đàng Ngoài thế kỷ 17, Các thương nhân người Âu ở Đàng Trong và Đàng Ngoài, Về vấn đề sông Đàng Ngoài, Lịch sử cận đại xứ An Nam...

Trong Những người châu Âu ở nước An Nam (dịch giả Nguyễn Thừa Hỷ, do dt BOOKS và NXB Thế giới ấn hành, ảnh), Maybon ngoài việc phản ánh gần như toàn cảnh về sự có mặt, hoạt động của các giáo sĩ, thương nhân phương Tây ở An Nam trong hai thế kỷ 17 - 18, ông còn phân tích về Công ty Đông Ấn Anh và thương điếm Anh ở Phố Hiến, Kẻ Chợ. Cuộc đụng độ kinh tế, văn hóa của Đại Việt với các nước tư bản mà sử sách VN rất ít tư liệu thì qua cuốn sách này, người đọc sẽ hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử với cơ hội giao lưu Đông - Tây đáng lý tạo đà cho sự phát triển nhưng bị vuột mất dẫn đến những sự cố mang tính bi kịch.

Để hoàn thành tác phẩm này, Maybon đã sử dụng nhiều nguồn tư liệu từ bản gốc, thư từ, biên bản, hồ sơ của các kho lưu trữ của Bộ Thuộc địa, Bộ Ngoại giao, Thư viện Quốc gia Paris, giáo đoàn Dòng Tên, Hội Truyền giáo ngoại quốc, Công ty Đông Ấn Hà Lan, Anh và hai bộ sách chính sử của nhà Nguyễn: Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU