Quy trình cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc với người lao động

0

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam vừa có Hướng dẫn số 5446/HD-NHCS về việc cho vay vốn người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Theo đó quy trình cho vay vốn với người sử dụng lao động như sau: Chậm nhất ngày 5 hằng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay; trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, cán bộ ngân hàng kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn; tra cứu thông tin tín dụng (CIC); trường hợp phê duyệt hoặc từ chối cho vay NHCSXH sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản. Nếu cho vay thì NHCSXH cùng khách hàng ký hợp đồng tín dụng /Phụ lục hợp đồng tín dụng.

Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng phù hợp với Nghị định trên trong năm 2019 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Ngân hàng Chính sách xã hội

169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 84-024-36417182

Fax: 84-024-36417194

Website: vbsp.org.vn

Email: icd@vbsp.vn

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU