Quy trình bầu hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ thực hiện ra sao?

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM về việc kiện toàn Hội đồng trường, các vị trí lãnh đạo, trong đó có nhân sự hiệu trưởng hoặc giao quyền hiệu trưởng.

Quy trình bầu hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ thực hiện ra sao? - ảnh 1

Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn kiện toàn Hội đồng trường và các vị trí lãnh đạo, quản lý Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

HÀ ÁNH

Văn bản ngày 17.12 của Bộ GD-ĐT có nhiều nội dung liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện quy định hội đồng trường, kiện toàn các vị trí lãnh đạo và quản lý, trong đó có nhân sự hiệu trưởng hoặc giao quyền hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Xin ý kiến thành viên về việc tiếp tục tham gia hội đồng trường

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã thành lập đoàn công tác để rà soát, xem xét, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Đoàn công tác đã báo cáo với lãnh đạo Bộ về kết quả làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, hội đồng trường và Đảng ủy khối ĐH-CĐ TP.HCM.

Trên cơ sở báo cáo của đoàn công tác, Bộ GD-ĐT có văn bản ngày 17.12 để yêu cầu tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM xây dựng trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ phó hiệu trưởng đối với tiến sĩ Trương Thị Hiền và các chức vụ quản lý cấp phòng, khoa và tương đương trở xuống đã hết thời hạn bổ nhiệm. Từ đó, xin ý kiến Đảng ủy trường và trình hội đồng trường xem xét, quyết định.

Hội đồng trường thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của bà Trương Thị Hiền và các chức danh quản lý khác theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng trường hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động, trong đó có trình tự, thủ tục nhân sự đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các chức danh quản lý khác phù hợp với quy định của Đảng, quy định của pháp luật có liên quan.

Riêng việc kiện toàn hội đồng trường, thực hiện quy trình, thủ tục bổ sung 2 thành viên. Hội đồng trường làm việc với các thành viên hiện tại để xin ý kiến về việc tiếp tục hoặc không tiếp tục tham gia hội đồng trường; thực hiện trình tự thủ tục thay thế nếu có.

Hiệu trưởng phải được đa số thành viên tập thể lãnh đạo mở rộng tín nhiệm

Văn bản này cũng nêu rõ, hội đồng trường thực hiện trình tự, thủ tục quyết định nhân sự hiệu trưởng hoặc giao quyền hiệu trưởng. Người đảm nhiệm vị trí này phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để điều hành, quản lý hoạt động của trường đi vào ổn định. Đồng thời, một điều kiện kèm theo là được đa số thành viên tập thể lãnh đạo mở rộng tín nhiệm.

Sau khi thực hiện xong quy trình nhân sự hiệu trưởng, hội đồng trường và hiệu trưởng thực hiện việc xem xét, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ phó hiệu trưởng và các chức vụ quản lý cấp phòng, khoa và tương đương trở xuống theo thẩm quyền đối với từng chức vụ theo quy định.

Hội đồng trường căn cứ tình hình nhân sự cụ thể của trường, trong đó lưu ý xem xét về công tác rà soát quy hoạch để đảm bảo số lượng, chất lượng cho các quy trình lựa chọn nhân sự, nhanh chóng xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nội dung trên, báo cáo Bộ GD-ĐT trước khi thực hiện.

Quy trình bầu hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ thực hiện ra sao? - ảnh 2

Toà nhà trung tâm Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

hcmute.edu.vn

Thành viên Hội đồng trường nói gì?

Một thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết, theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, trường sẽ hoàn thiện cụ thể chi tiết quy trình thủ tục giao thực hiện chức trách nhiệm vụ thẩm quyền các chức vụ quản lý đang khuyết theo đúng quy định.

Trong đó, theo người này, các quy trình thủ tục giao thực hiện chức trách nhiệm vụ thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng và quyền hiệu trưởng hoặc phụ trách trường sẽ do Hội đồng trường ban hành đúng thẩm quyền và bổ sung các thủ tục chi tiết vào quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Quy trình thủ tục giao thực hiện chức trách nhiệm vụ thẩm quyền các chức vụ quản lý khác của trường sẽ được bổ sung và sửa đổi trong quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cho thôi chức vụ viên chức quản lý các đơn vị thuộc trường sẽ do Hội đồng trường phê duyệt và nhà trường ban hành.

Trước đó, hồi cuối năm 2020, Bộ GD-ĐT có quyết định công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên, trong đó ông Ngô Văn Thuyên làm Chủ tịch Hội đồng trường này. Tuy nhiên ngày 6.7, Bộ có thông báo nêu lý do không công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đề nghị của Hội đồng trường.

Lý do là trong phiên họp ngày 5.3, Hội đồng trường có thảo luận nhưng không biểu quyết, không ra nghị quyết về việc tiếp tục hay không tiếp tục giao thực hiện chức trách nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng đối với tiến sĩ Trương Thị Hiền. Cũng theo Bộ, Chủ tịch Hội đồng trường ký ban hành thông báo ngày 16.3 không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng đối với tiến sĩ Trương Thị Hiền (không căn cứ trên nghị quyết của Hội đồng trường) là không đúng với quy định tại Khoản 10 Điều 1 luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH.

Bộ GD-ĐT cho rằng việc Chủ tịch Hội đồng trường Trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ký thông báo này không đúng quy định, dẫn đến việc tiến sĩ Trương Thị Hiền không được tham gia với vai trò là Thường vụ Đảng ủy và phó hiệu trưởng trong các hội nghị thực hiện quy trình hiệu trưởng; từ đó, ảnh hưởng đến kết quả các bước thực hiện quy trình hiệu trưởng.

Đến cuối tháng 8, Bộ đề nghị Hội đồng trường này xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trường trong việc ký thông báo ngày 16.3 không đúng quy định. Cuối tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng trường này có đơn từ chức vì lý do sức khỏe và các thành viên Hội đồng trường đã bỏ phiếu biểu quyết với kết quả 12/13 phiếu đồng ý cho ông Ngô Văn Thuyên thôi giữ chức vụ trên.

Từ 19 thành viên ban đầu, Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM hiện có 2 người nghỉ việc không tiếp tục tham gia, 2 người được bầu nhưng chưa từng tham gia hoạt động.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU