Quy định rõ trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc, xã hội

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Một trong những điểm mới của dự thảo luật Thanh niên sửa đổi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này là dành hẳn 1 chương quy định rõ trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc, nhà nước, xã hội, gia đình và bản thân.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nêu ý kiến thảo luận tại phiên họp /// QUANG HOÀNG
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nêu ý kiến thảo luận tại phiên họp
QUANG HOÀNG

Sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần

Trình bày giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Thanh niên (TN) sửa đổi tại Quốc hội (QH) ngày 25.5, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - TN - Thiếu niên - Nhi đồng của QH Phan Thanh Bình cho biết để nhấn mạnh trách nhiệm sứ mệnh của TN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, dự thảo luật bổ sung 1 chương quy định trách nhiệm của TN đối với Tổ quốc, nhà nước, gia đình và xã hội, đặc biệt là trách nhiệm đối với bản thân TN. Bên cạnh đó, để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho TN thực hiện trách nhiệm của mình, dự thảo luật quy định trách nhiệm của nhà nước, cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình đối với TN về học tập, lao động, khởi nghiệp, bảo vệ Tổ quốc…

Thảo luận sau đó, nhiều đại biểu (ĐB) tán thành với cách tiếp cận mới của dự thảo luật, trong đó quy định rõ về trách nhiệm của Tổ quốc, nhà nước, gia đình, xã hội và bản thân TN. ĐB Trương Phi Hùng (Long An) đề nghị nâng cao hơn nữa trách nhiệm của TN với Tổ quốc, đặc biệt là bổ sung trách nhiệm “sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần”.

Vấn đề được nhiều ý kiến ĐB tranh luận là quy định về Tháng TN vào tháng 3 hằng năm trong dự thảo luật.

ĐB Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) thì cho rằng việc quy định Tháng TN trong dự thảo là cần và đề nghị ban soạn thảo quy định rõ về việc điều chỉnh thời gian, cách thức tổ chức Tháng TN bù trong điều kiện không thực hiện được Tháng TN như thời gian dịch bệnh vừa qua.

Việc quy định Tháng Thanh niên như dự luật là phù hợp vì Tháng Thanh niên chọn vào ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3) là thời điểm để thanh niên thể hiện sức trẻ, tinh thần tình nguyện với những công việc chung của xã hội. Đây cũng là thời điểm để xã hội quan tâm hơn, chăm lo hơn cho thanh niên để trên nền tảng đó thanh niên tham gia đóng góp cho xã hội

ĐB Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

ĐB Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cũng cho rằng: “Việc quy định Tháng TN như dự luật là phù hợp vì Tháng TN chọn vào ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3) là thời điểm để TN thể hiện sức trẻ, tinh thần tình nguyện với những công việc chung của xã hội. Đây cũng là thời điểm để xã hội quan tâm hơn, chăm lo hơn cho TN để trên nền tảng đó TN tham gia đóng góp cho xã hội”.

Nâng tầm Ủy ban Quốc gia về thanh niên

Báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ QH cho biết sau khi tiếp thu ý kiến ĐB, các cơ quan liên quan, Ủy ban Thường vụ QH chỉnh lý dự thảo luật theo hướng tiếp tục quy định Ủy ban Quốc gia về TN VN là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn Thủ tướng về công tác TN. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban này sẽ do Thủ tướng quy định.

Thảo luận sau đó, ĐB Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) đồng tình với hướng chỉnh lý, tiếp thu của dự thảo luật theo hướng quy định Ủy ban Quốc gia về TN là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn cho Thủ tướng, song đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của ủy ban này trong việc phối hợp với Bộ Nội vụ khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TN. ĐB Vũ Trọng Kim (Hải Dương) thì đề nghị phải nâng tầm ủy ban này là cơ quan tư vấn cho Chính phủ chứ không chỉ một mình Thủ tướng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU