quốc vương Oman băng hà

Vua Qaboos bin Said Al Said vừa qua đời /// Reuters

Chuyện Oman: Người nào, thời nấy

0
Ở vương quốc Oman, việc chuyển giao quyền bính từ vị vua vừa qua đời Qaboos bin Said Al Said sang vị vua mới Haitham bin Tariq Al Said cũng đồng thời là bước chuyển giai đoạn lịch sử sau gần một nửa thế kỷ.

Tin đọc nhiều