Quốc lộ 80

'Đường ấu' Lấp Vò

'Đường ấu' Lấp Vò

0
Ở Đồng Tháp, nếu như trên địa bàn H.Lai Vung có “đường nem”, thì H.Lấp Vò có “đường ấu” - những con đường ai một lần qua sẽ nhớ mãi không quên.