Quốc hội đồng ý thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Chiều nay (24.11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM với 460/465 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 93,69%.

Chính sách đặc thù không chỉ có lợi riêng cho TP.HCM mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của cả nước  /// Ảnh TN
Chính sách đặc thù không chỉ có lợi riêng cho TP.HCM mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của cả nước
Ảnh TN

Nghị quyết quy định các chính sách đặc thù dành cho TP.HCM về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước, quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

Cụ thể, về quản lý đất đai, Hội đồng nhân dân TP.HCM quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Về quản lý đầu tư, Hội đồng nhân dân TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của thành phố theo quy định của luật Đầu tư công.

Đặc biệt, nghị quyết cho phép Hội đồng nhân dân TP.HCM đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành.

Hội đồng nhân dân TP.HCM cũng được quyết định áp dụng trên địa bàn phí, lệ phí chưa có trong Danh mục phí, lệ phí; tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định

Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.

Trước đó, liên quan đến nội dung thí điểm, có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi thí điểm rộng hơn như đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phân cấp, phân quyền trong quản lý lĩnh vực xã hội, quốc phòng; cho phép thí điểm chính quyền đô thị, thí điểm cơ chế, chính sách phát triển cho thủ đô Hà Nội.

Giải trình về ý kiến này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc thí điểm chỉ nên tập trung vào một số cơ chế chính sách để tăng cường nguồn lực và tạo ra động lực phát triển mới cho thành phố, trên cơ sở đó sẽ sơ kết, tổng kết để mở rộng ra các lĩnh vực khác. Ngoài ra, một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thủ đô Hà Nội đã được quy định trong luật Thủ đô đang được thực hiện.

Ngoài ra, tiếp thu ý kiến các đại biểu quốc hội, để tránh tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, sức cạnh tranh và thu hút đầu tư của TP.HCM, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh sửa theo hướng chỉ tăng thuế suất đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, không điều chỉnh tăng ở một số sắc thuế có tác động lớn đến sản xuất kinh doanh và môi trường đầu tư của thành phố (như thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp…).

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU